Freskók

A templomban a XVIII. századi festett famennyezet mellett még egy képzőművészeti alkotás található, amely kvalitásában és jelentőségében messze az átlagos falusi templomok fölé emeli épületünket. Ez a XIV.- és a XV. század elejéről származó középkori falkép-sorozat. Ezeknek köszönhetően került a templom a Gótikus út turista útvonalába. Az 1948-as renoválás során a kőművesek által megkezdett vakolatlefejtést folytatva Szentiványi Endre falképeket tárt fel. Egy 1300 környékére datált töredéket (Keresztelő Szent János?) a diadalív jobb felső sarkától leválasztottak és ezt képkeretbe helyezve láthatjuk a bejárat fölött. Három falkép töredék található a hajó északi falán, melyből az egyik a saroknál megtörve átfordul a diadalív homlokfalára. Nyugatról kelet felé haladva a következő jelenetek láthatóak: "Kálvária", "Szent György harca a sárkánnyal", és ezektől távolabb, a diadalív előtt a "Királyok imádása". A "Kálvária" és a "Szent György harca a sárkánnyal" jelenetek egymás melletti elhelyezése azt jelzi, hogy a hajóban nem volt egybefüggő falképciklus, - amely Gömör megyében gyakori volt a későközépkorban -, vagy korábban megsemmisült. A két ábrázolás stílusa, komponálásmódja, az ikonográfiai jegyek az internacionális gótika stílusáramába kapcsolják a két falképet. Feltűnő, hogy mennyire portrészerű a Szent György ábrázolás. Legközelebb Csetneken (Stitnik), Rudabányán és Szalonnán van hasonló stílusú falkép-sorozat. A "Királyok imádása" jelenet (Barkó Madonnának is nevezik) stílusa ezektől eltérő, itáliai trecentós igazodású. A kifestést bizonyosan a szentélyben kezdték el, ez azonban elpusztult. Ezután kerülhetett sor a hajóra, ahol először a "Királyok imádása" készülhetett el, majd később egy más mester festette a "Kálvária" és a "Szent György harca a sárkánnyal" jeleneteket - egy felirat alapján - 1423-ban. A XVI. és különösen a XVII. század állandó háborúi, az átvonuló katonaságok pusztításai, a reformáció, a törökellenes harcok bármelyike alatt sor kerülhetett a lemeszelésre, amely feledésbe merült. Itt érdemes megjegyezni, hogy a Bátki József által 1948-ban festett képek a szentélyben és a diadalíven szintén lemeszelésre kerültek néhány év elteltével!websas.hu

KEZDOLAP TÖRTÉNET
HÍREINK PROGRAMOK
TEMPLOM
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
FOTÓTÁR
LETÖLTÉS
FÓRUMELÉRHETOSÉGEINK